Heta ämnen stänga

Betydligt fler kan vara immuna mot covid-19

Immuniteten mot covid-19 kan vara betydligt mer utbredd bland svenskarna än vad antikroppstesterna visar. Forskare vid Karolinska institutet har genomfört immunologiska analyser av prover från drygt 200 personer, varav många hade milda eller inga symp

Resultaten visar att ungefär dubbelt så många utvecklat så kallad T-cellsimmunitet mot det nya coronaviruset jämfört med dem som utvecklat antikroppar. Provsvar från patienter som varit svårt sjuka i covid-19 visade att de ofta utvecklat ett starkt T-cellsförsvar och ett antikroppsförsvar. Medan hos de som haft mildare symtom var det inte alltid möjligt att se om de hade utvecklat antikroppar men många patienter visade dock upp T-celler, skriver Karolinska institutet i ett pressmeddelande. 

T-celler är en typ av vit blodkropp som är specialiserad på att känna igen virusinfekterade celler och en viktig del av vårt immunförsvar. 

Hans-Gustaf Ljunggren, professor vid Karolinska institutets center för infektionsmedicin, säger i ett pressmeddelande att resultatet tyder på att fler kan vara immuna. 

– Våra resultat indikerar att immuniteten mot covid-19 bland befolkningen kan vara mycket mer utbredd än vad antikroppstesterna visar, säger han i pressmeddelandet. 

Forskarna har också hittat T-cellsimmunitet hos familjemedlemmar till dem som varit sjuka, men som inte uppvisat några symptom på smittan.

– En intressant observation var att det inte bara var personer som med bekräftad covid-19 som hade T-cells immunitet utan även deras familjemedlemmar, säger Soo Aleman, docent och överläkare vid Karolinska institutet. 

Man har även tittat på blod från personer som har gett blod. Resultatet från de testerna visar att immuniteten kan vara mer utbredd än vad man tidigare trott. 

– Ungefär 30 procent av blodgivarna som gav blod i maj 2020 hade covid-19 specifika T-celler, en siffra som är mycket högre än vad de tidigare antikroppstesterna visat, säger hon i ett pressmeddelande. 

Liknande shots
De mest populära shots av den här veckan