Heta ämnen stänga

Miljörörelsens hårda dom mot M-SD-KD-budgeten

Miljörörelsens hårda dom mot M-SD-KD-budgeten

Miljöorganisationen WWF är kraftigt kritisk till M-SD-KD-budgeten som i jämförelse med regeringens budgetförslag enligt föreningen minskar satsningar på miljö- och klimatområdet med 3,5 miljarder kronor under 2022.

”Det är sorgligt att riksdagen beslutar om en budget som innehåller drastiskt minskade satsningar på klimat och biologisk mångfald samtidigt som det är kris för dessa områden. Det är ingen liten neddragning heller utan hela 3,5 miljarder nästa år”, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF, i en kommentar.

Gustaf Lind menar att regeringens skogsproposition, som innebär att möjligheten att skydda skog, nu kan komma att försvagas kraftigt.

Också Grenpeace riktar skarp kritik mot rambeslutet i riksdagen. Precis som WWF är Greenpeace vid sidan om det minskade naturskyddet också kritiska till förslaget om att minska skatten på bensin och diesel. 

”M, KD och SD:s budget driver på klimatutsläppen, förstörelsen av ekosystemen och utrotningen av arter genom nedprioritering av skogsskydd och gör det billigare och lättare att släppa ut koldioxid i en tid av skenande klimatkris. I kölvattnet av FN:s klimatkonferens väljer man att sänka drivmedelsskatten. Det är oansvarigt, omoraliskt och kommer att stå oss dyrt på alla sätt”, säger Isadora Wronski, Sverigechef på Greenpeace, i en kommentar.

Liknande shots
De mest populära shots av den här veckan