Heta ämnen stänga

SBAB: Fortsatt låga boprisförväntningar

Men fler än någonsin som är osäkra om vart bostadspriserna ska ta vägen

”Vår egen prognos är att bostadspriserna kan komma att falla med drygt 20 procent från toppen i våras till botten nästa år och i huvudsak till följd av stigande bolåneräntor. Bostadsägarnas förväntningar ligger i linje med denna bedömning”, säger SBAB:s chefekonom Robert Boije i en kommentar.

På ett års sikt tror nu 16 procent av de som äger en bostad att priset på den egna bostaden kommer att öka, medan 42 procent tror att det kommer att sjunka, motsvarande ett nettotal på -26 procent. I augusti var motsvarande andelar 18 respektive 45 procent, och därmed ett nettotal på rekordlåga -27 procent.

På tre års sikt tror hushållen däremot på stigande priser och även här har förväntningarna ökat något. 37 procent tror på en prisuppgång och 15 procent spår en nedgång, jämfört med 37 respektive 19 procent för tre månader sedan.

Bland de bostadsägare som tror på sjunkande bostadspriser är den överlägset vanligaste anledningen stigande boräntor.

SBAB noterar samtidigt att det aldrig tidigare varit en så stor andel som svarar ”vet inte” när de tillfrågas om den framtida boprisutvecklingen.

”Att så många svarar att de är osäkra på hur bostadspriserna kommer att utvecklas är signifikativt för hela den situation vi nu befinner oss i. En förklaring kan vara att de stora prognosmakarna har reviderat ned sina prognoser i rask takt och pekat på en annalkande lågkonjunktur, samtidigt som sysselsättningen har fortsatt att stiga och arbetslösheten falla. För hushållen kan det vara svårt att tolka alla olika signaler och bilda sig en egen uppfattning om den ekonomiska utvecklingen”, säger Robert Boije.

SBAB fortsätter också att ställa en extrafråga om i vilken grad bostadsägarna tror att bostadspriserna kommer att påverkas om elpriserna fortsätter att öka. Nu svarar 80 procent att de påverkas, i stort sett samma andel som för tre månader sedan.

Bild: Nettotal boprisförväntningar

image

Liknande shots
Nyhetsarkiv
 • John Hron
  John Hron
  KODE: John Hron mördades för 25 år sedan av nynazister
  17 aug. 2020
  1
 • Juliette Ramel
  Juliette Ramel
  Motigt OS – men Ramels rekordritt lovar gott
  28 juli 2021
  3
 • John Callahan
  John Callahan
  Tv-stjärnan John Callahan är död
  30 mars 2020
  2
 • Samos
  Samos
  Jordbävning mellan Grekland och Turkiet
  30 okt. 2020
  1
De mest populära shots av den här veckan