Heta ämnen stänga

Politiker i Aneby vill ha Kriminalvårdens nya fängelse

Alliansen i Aneby kommun kommer lämna in en intresseanmälan till Kriminalvården om att nyetableringen av en anstalt ska ske i kommunen. Kriminalvården presenterade i juni planerna på att en ny anstalt med säkerhetsklass två ska byggas någonstans i

Alliansen menar att nyetableringen av ett fängelse skulle innebära nya arbetstillfällen, kompetensförsörjning, inflyttning och infrastruktursatsningar.

– Det här är definitivt en intressant fråga att jobba vidare med. Det finns så klart ett antal frågor som vi måste fördjupa oss i, men en etablering i Aneby kommun skulle helt klart vara både positivt och värdefullt för kommunens framtid, säger Beata Allen (C), kommunstyrelsen ordförande i ett pressmeddelande.

Den nya anstalten som planeras i Region Öst ska ha cirka 400 platser och bli en sluten anstalt för vuxna män. Uppskattningsvis skulle anstalten skapa 300-400 nya arbetstillfällen. Aneby kommun kommer inom kort lämna in intresseanmälan till Kriminalvården för att inleda en dialog om den eventuella etabelringen.

Detta trots att kommunen inte var med bland de nio mest aktuella som Kriminalvården tagit kontakt med brevledes.

Fem till tio år

– Vi behöver bland annat undersöka lämplig lokalisering och om det faller väl ut och Kriminalvården ser Aneby kommun som intressant att arbeta vidare med blir kommande steg att planera nya tomter för bostäder och skapa förutsättningar för att kunna ta emot nya invånare. Vi har tidigare lyft idén med etablering av fängelse i kommunen i den politiska debatten i kommunfullmäktige, säger Caroline von Wachenfelt (M), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Enligt Kriminalvården tar utredningsarbetet mellan 10 och 12 månader efter att dialog med kommunerna inletts. Efter beslut om bygge brukar det ta mellan fem och tio år innan en ny anstalt är färdig att tas i bruk.

Liknande shots
De mest populära shots av den här veckan