Heta ämnen stänga

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - konsekvenser för Sverige

Regeringen beslutade den 16 mars 2022 att tillsätta en arbetsgrupp för genomförande av överläggningar om det förändrade säkerhetspolitiska läget ti...

Samtliga riksdagspartier har deltagit i överläggningarna och varitrepresenterade av följande ledamöter: Kenneth G Forslund (S),Hans Wallmark (M), Pål Jonson (M), Aron Emilsson (SD), KerstinLundgren (C), Håkan Svenneling (V), Mikael Oscarsson (KD),Allan Widman (L) och Elisabeth Falkhaven (MP).

Liknande shots
De mest populära shots av den här veckan